Lịch sử phát triển

  Tháng 6/2003: Thành lập Công ty GD&ĐT Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic). Hoạt động mảng du học Pháp

  2004: Mở rộng du học Nhật Bản và Hàn Quốc

  2006: Mở rộng du học Thụy Sỹ

  2008:  Mở rộng du học Úc và New Zealand

  Bắt đầu hoạt động đào tạo ngôn ngữ và văn hoá cho học sinh trước khi đi du học tại TTNN Atlantic

  2009: Mở rộng du học Anh, Mỹ, Canada và Tây Ban Nha

  2012: Phát triển chương trình giao lưu hè ngắn hạn tại New Zealand, Úc, Mỹ, Anh, Nhật  Bản, Hàn Quốc

  2013: Triển khai chương trình học bổng du học dài hạn tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Mỹ, Anh

  2015: Xây dựng AG Edu. Mở đầu bằng Dự án đào tạo bổ trợ & tăng cường ngoại ngữ tại các trường trung học Việt Nam

  2016: Phát triển AG Edu. Khai trương Trung tâm Ngoại ngữ đạt chuẩn 5* tại 33 Lạc Trung, Hà Nội